Tax Supervisor

Jakarta

age : 30
Education : Accounting

1. Melakukan pelaporan SPT masa PPN, PPh dan pajak lain termasuk pembetulan SPT; 2. Mengawasi dan membantu pengurusan tax compliances & tax audit); . . .